Otomasyon

Otomasyon sistemleri, insan gücünü azaltarak yerine bilgisayar teknolojileri ile çıktıların alınmasını sağlayan sistemlerdir.

Otomasyon çözümleri, iş süreçlerinin hatasız ilerlemesini sağlarken yapılan işin daha kısa sürede ve hatasız tamamlanmasını sağlayarak verimi ve karlılığı arttırmayı amaçlamaktadır. 

Başlıca Otomasyon Faaliyetlerimiz;

  • Network haberleşme donanım ve yazılım altyapısını kurmak.
  • PLC, HMI ve Scada Programlarının yazılması.
  • Sensörler aracılığı ile uzun süreli duruşların önüne geçecek bilgileri sistemden okuyarak sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak.
  • Gereken zamanlarda proses ekipmanlarını verimli çalıştırarak enerji tasarrufu sağlamak.
  • Enerji verimliliği projelerinin izlenmesi ve kontrolü ile ilgili yazılım ve donanımı belirlemek ve devreye almak.

Endüstriyel Otomasyon

Basetech olarak, Endüstriyel tesislerinizde insan emeği ile yapılan işlerin otomasyon sistemine geçirilmesi, mevcut otomasyon tesislerinizin yenilenmesi veya veriminin arttırılması, sıfır tesislerinizin otomasyon kurgusu ile hizmete alınması vb. gibi mühendislik hizmetleri vermekteyiz. Otomasyon projelerinde konfigürasyonların oluşturulmasında danışmanlık vererek malzeme tedarik ve devreye alma konusunda anahtar teslim çözümler sunmaktayız.

Enerji Otomasyonu

Enerji otomasyon sistemleri, tesislerinizde bulunan trafoların, jeneratörlerin, alçak gerilim (AG) panolarının ve şalterlerinin durumunun izlenmesi ve kontrol edilmesi, orta gerilim (OG) kesici ve ayırıcılarının izlenmesi ve kontrolü, enerji analizörleri veya güç dönüştürücü cihazlar kullanılarak akım, gerilim, güç, güç faktörü, aktif reaktif enerji tüketimlerinin izlenmesini, koruma rölelerinin izlenmesini ve kumanda edilmesini sağlamaktadır. İstenildiği takdirde tüm alarm, arıza kayıtlarının, enerji tüketiminin raporlar halinde düzenlenip çıktı alınmasına olanak sağlamaktadır.

Basetech olarak, enerji otomasyon sistemi ile elektrik tüketimlerinizi takip etmenize destek sağlarken paralelinde ihtiyacınız olan yüklerin devrede kalması, kullanılmayan yüklerin devreden çıkarılması komutlarına uygun yük atma/ yük alma yazılım desteği sunmaktayız. Sistemin ihtiyacı olan otomasyon konfigürasyonunun çıkarılması ve temin edilmesinden montajına kadar anahtar teslimi çözümler sunmaktayız.