TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu, Artan Covid-19 Vakalarına Karşı Tedbirlerin Arttırılması Yönünde Çağrıda Bulundu

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu, Artan Covid-19 Vakalarına Karşı Tedbirlerin Arttırılması Yönünde Çağrıda Bulundu

150 150 Base Tech

11 Marttan sonra T.C. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu stratejileri doğrultusunda halk sağlığı önlemleri alınmıştır. Evde kal günleri dahil olmak üzere fizyolojik, psikolojik ve ekonomik anlamda birçok zorlu dönem geçirilmiştir. Bu zorlu günlerdeki önlemlerin hepsi vaka görülme hızının düşürülmesi ve salgın eğrisindeki yükselişin yavaşlatılması, kademeli olarak salgının zararlarının azaltılması, salgının sınırlandırılması ve baskı altına alınması amacıyla yapılmıştır.

Bu dönemlerde il koronavirüs verileri incelenmiş, Mersin ilimizdeki vaka sayılarının diğer kentlere örnek gösterilecek kadar az olduğu görülmüştü. Ancak, normalleşme sürecine girdiğimizden buyana vaka sayılarındaki olması gereken düşüş beklendiği şekilde olmamaktadır. Alışveriş merkezleri, berber-kuaför, ardından cafe, restoran ve kahvehanelerin açılması, iş yerlerine dönüş, seyahat yasağının kalkması gibi adımlar, deniz ve yazlık sezonunun açılması toplumdaki hareketliliği artırmıştır. Sağlık bakanlığının bildirdiği veriler ile bölgesel veriler uyuşmamaktadır ve bazı kentlerde COVID-19 vakaları hızla tırmanışa geçmiştir. Bu kentlerden biri olan Mersin ilimizde,ilk vaka sayısının açıklanmasından bugüne,artık örnek il olmaktan çıkarak yukarı yönde ivme kazanmıştır. Mersin Tabip Odası’nın bu ayyapmış olduğu basın açıklamasından da anlaşılacağı üzere, özellikle yazlık amaçlı cazibesi olan kentimize şehir dışından gelen yazlıkçıların vaka sayısını artırdığı belirtilmiştir. Son iki haftadır günlük pozitif vakasayısının ortalama 100 civarında olduğunu açıklayan Mersin Tabip Odası, geçtiğimiz hafta içerisinde eve gönderilen pozitif vakalar ile Mersin genelinde korona virüslü hasta sayısının 1000’i aştığını belirtmiştir. Tabip Odası açıklamasının devamında, kentimizdeki bu durumun ülke geneline yansıtıldığında günlük ortalama vaka sayısının 5000 civarı olması gerektiği, 1000 civarı açıklanan sayıların istatistik bilimine aykırı olduğu, birçok ilde valilik ve sağlık müdürlüğü açıklamalarının da bu tezi doğruladığı belirtilmiştir. Mart ayından bugüne yeni vaka sayıları incelendiğinde, en yüksek vaka sayısının görüldüğü Nisan ayından içinde bulunduğumuz Ağustos ayına kadar düzensiz de olsa aşağı yönde seyrettiği görülmektedir. Ancak ağustos ayında vaka sayıları yukarı yönde seyretmektedir. Normalleşme sürecinden önce uzaktan duyduğumuz vakalar artık çok daha fazla ve yakınlarımızdan duyulmaya başlanmış, yanı başımızdaki doktorumuzda, mühendisimizde, mimarımızda, emekçimizde, halkımızın her kesiminde katlanarak COVIDpozitif vaka görülmeye başlanmıştır.

Mersin’de Devlet Hastanesinde çalışan bir doktorumuz Covid Pozitif Teşhisi ile tedavi gördüğü hastahanede hayatını kaybetmiştir. Şehir hastanelerinde çalışan Sağlık personellerimize, Belediyelerde ve özel sektörde çalışan teknik personellerimize, mimarımıza mühendisimize covid pozitif teşhisleri konulmaya devam etmektedir. Kentimizde koronavirüs tespit edilen okul sayısı 6’ya yükselmiştir. Yakın temaslı sayısı günden güne artış göstermiştir.

Tüm bu açıklamalar nedeniyle, Mersin İl Koordinasyon Kurulu olarak Mersin Valiliği ve İl Pandemi Kurulundan ve Mersin halkımızdan talebimizdir;

  • COVID-19 ile ilgili bölgesel verilerin ve ilimize özel vaka sayılarının halkımızla paylaşıp, belirsizliğin ve bu belirsizliğe bağlı kaygıların ortadan kalkması gerekmektedir.
  • Sağlık Bakanlığı yönergeleri doğrultusunda alınan covid-19 önlemlerine halkın uyumunu sağlamaya yönelik denetimlerinivedilikle artırılması ve halkımızın daiklimsel koşullara yenik düşmeyip bu önlemlere uyması gerekmektedir.
  • Covid testi pozitif olup semptomları hafif olan vakaların evlerine gönderilmesinden ziyade belirlenmiş alanlarda izolasyonu sağlanmalıdır.
  • Covid testi pozitif vakaların yakın temaslılarının takiplerinin sağlık yönergesine göre takip sürecinin denetlenmesi gerekmektedir.
  • Covid test sonuçları pozitif olan hafif semptomlu vatandaşlarımızın tedavi süreçleri boyunca kendilerini izolasyona almaları, toplum içerisine girmemeleri, ortak alan, işyerleri, alışveriş merkezleri, berber-kuaför, cafe, restoran ve benzeri yerlerde bulunmamaları konusunda duyarlı olmalarını beklemekteyiz.

Mersin Valiliğine, İl Pandemi Kuruluna ve Mersin halkımıza pandeminin halen sürdüğünü hatırlatmak görevimizdir. Her ilde ve bölgede farklı dinamiklerle ve sayılarla seyreden salgında kısıtlamaların tüm ülkede serbestleştirilmesi kaygı uyandırmaktadır. Henüz ilk dalga atlatılamadan geçilen ve “normalleştirme” olarak tanımlanan hızlı açılma sürecinden, elde olan veriler neticesinde oldukça kaygı duymaktayız.

Sevdiklerimizden ayrı geçirdiğimiz günleri, kaybettiğimiz canları, fizyolojik, psikolojik ve ekonomik anlamdaki zorlu dönemleri hatırlayalım. Önlemlere uyalım, tedbirleri denetleyelim, salgın eğrisindeki yükselişi yavaşlatalım ve salgını sınırlandıralım. Unutmayalım, tedbir ve denetim azaldıkça, tehdit artacaktır. 02/09/2020

Seyfettin ATAR
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
MERSİN İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETERİ

Leave a Reply