TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulundan Koronavirüsle Mücadele Açıklaması

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulundan Koronavirüsle Mücadele Açıklaması

150 150 Base Tech

Dünyada ve ülkemizde küresel Salgına dönüşen koronavirüs ile mücadelede çok kritik bir süreçten geçildiğine dikkat çeken Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mersin İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Seyfettin Atar, “Tüm dünyada yıkıcı bir etki yapan ve zamanında alınamayan kararlar ile etkisinin hükümetlerin katladığı bir küresel salgına dönüşen koronavirüsün önüne geçebilmek için karar vericilerin bilinçaltında ki refleksler ile verdikleri ekonomi ve sermayeyi koruma alışkanlıklarından vazgeçerek halk sağlığını korumak için gerekli tüm önlemleri vakit kaybetmeden almaları kaçınılmaz durumdadır.” şeklinde konuştu.

Ekonomik ve siyasi kaygılar ile ne yazık ki geç verilmiş olan Çin’de ve ardından İran’da başlayan salgın krizinin hemen başında bu ülkelerle irtibatın kesilmesi, umreye gideceklere izin verilmemesi ve dönüşlerinde kesin bir karantina uygulaması yapılması gibi kararlar salgının boyutunu artırarak halk sağlığının kritik düzeyde sarsılmasına neden olduğunu belirten Atar; “Salgın ile mücadele de bilmeliyiz ki bu insanlığın ortak mücadelesidir, burada alınacak kararlar tüm insanları aynı yaşam hakkına ulaştıracak şekilde her kesime asgari yaşam şartını sağlayacak şekilde alınmalıdır.” dedi.

18 Mart 2020 tarihinde Çankaya Köşkünde düzenlenen “Koronavirüs ile Mücadele Eşgüdüm Toplantısı”na davet edilmeyen TMMOB İKK’nın bu salgının ilk gününden itibaren konuya dair kapsamlı çalışmalar yaptığını söyleyen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mersin İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Seyfettin Atar, “TMMOB İKK Mersin olarak şunu ifade etmek isteriz ki; koronavirüs salgınının yol açabileceği sosyal tahribat, ayrımcı, kutuplaştırıcı yaklaşımlarla daha da derinleşmekte, ülkenin ve halkın sağlığını onarılması zor bir biçimde tehdit etmektedir.Bu salgın sağlık alanının ticarileştirilerek halkın nitelikli, eşit, ulaşılabilir, ücretsiz sağlık hizmeti alması, temel insan gereksinimlerinin devlet eli ile sunulması ve her ferdin asgari yaşam standartlarında gıda ve hijyen ihtiyacının sosyal devletin teminatı altında olması gerektiğinin kanıtıdır.” ifadelerini kullandı.

Atar ifadelerini şu sözlerle noktaladı; “Bu noktadan sonra üyelerimize ve topluma karşı olan sorumluluğumuz ile belirteceğimiz önerilerimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz ve önerilerimiz doğrultusunda alınması gereken kararların zaman kaybetmeden alınmasının sürecin daha hasarsız atlatılmasına sağlayacağını biliyoruz.

 1. Bu salgın süresince tüm işten çıkarmalar askıya alınmalı, zorunlu ücretsiz izine gönderilecek olan personellerin salgın süresince maaş ödemeleri fonlar aracılığı ile devlet tarafından karşılanmalıdır.
  2. Alt gelir gruplarının temel gıda ve hijyen maddelerine erişimi için kamu kaynaklarına başvurulmalıdır. Virüsten koruyucu ürün ve malzemeler (maske, kolonya, sıvı sabun vb.) başta dar gelirliler olmak üzere halka ücretsiz dağıtılmalıdır.
  3. Sağlık emekçileri için, koruma önlemleri artırılmalı tüm sağlık çalışanları için korucu malzeme mutlaka tedarik edilmeli ve maaş düzenlemesi yapılarak ek tazminat verilmelidir.
  4. Sağlık kurumlarındaki eksikliklerin giderilmesi sağlanmalı ve Covid-19 şüphesi olan her olguya test yapılabilecek duruma getirilmelidir.
  5. Öncelikle fırıncılar olmak üzere, manav, market gibi gıda satışı yapılan iş sektörlerinde çalışanlara virüs test taraması yapılarak olumlu olanlara belge vererek çalışmalarına devam etmelerinin sağlanmalıdır.
  6. Fabrika, atölye gibi toplu mekânlarda çalışanlara ücretsiz test imkanının sağlanması,
  7. Stratejik öneme sahip ve zorunlu çalışması gereken fabrikalar hariç diğer işletme ve fabrikalarda üretime 1 ay ara verilmeli.
  8. Mümkün olan işlerde ve işyerlerinde uzaktan çalışmaya geçilmeli, zorunlu mal ve hizmetlerin üretilmediği ve virüsten korunma koşullarının sağlanamadığı tüm işyerlerinde çalışanlar derhal ücretli izne çıkarılmalıdır.
  9. Zorunlu mal ve hizmetlerin üretildiği veya gerekli önlemlerin alınabildiği faaliyetini sürdüren işyerlerinde çalışan ebeveynlerden birine ve risk grubunda olanlar ile 60 yaş üstü çalışanlara acil ücretli izin verilmeli; çalışmak durumunda olanların sağlık koşulları için önlemler artırılarak azami düzeye yükseltilmelidir.
  10. Ekonomideki olumsuz gelişmelere paralel olarak sonrasında işsizlikte yaşanabilecek artışlara karşı işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanma koşulları kolaylaştırılmalıdır. İşsizlik sigortası ödeneği alabilmek için son üç yılda 600 gün çalışma koşulu virüsle mücadele döneminde 90 güne indirilmelidir. Salgın sürecinde işsizlik maaşı kesilecek olan çalışmayan yurttaşlara bu maaş verilmeye devam edilmelidir
  11. Kamu borçları ,tüketici, konut ve taşıt kredileri ile kredi kartı borçları ve elektrik, su, doğalgaz ve iletişim faturaları salgın riski boyunca ertelenmelidir
  12. Elektrik, su, doğalgaz ve iletişim hizmetleri belirlenecek asgari düzeyde tüm halka salgın boyunca ücretsiz olarak sağlanmalıdır.
  13. Tüm zorunlu denetimler, sınavlar ve belge yenilemeler 2 ay süreli ötelenmeli(Araç muayene, ehliyet yenileme vb.)
  14. Bu süreçte görülmüştür ki sadece kriz durumlarında değil her daim özellikle elektrik, su, iletişim gibi halkın ihtiyaçlarına doğrudan ilgilendiren hizmetlerin devlet eli ile yürütülmesi bir zorunluluktur.
  15. Ülkemizin ve halkımızın geleceği için tüketim odaklı anlayış terk edilerek Sağlık, eğitim ve bilime kaynak yaratmak için çalışmalar yürütecek bir anlayış benimsenmelidir.”

TMMOB MERSİN İL KOORDİNASYON KURULU

24 Mart 2020

Leave a Reply